Výroba

Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Výroba rozvaděčů v Teplicích má dlouholetou tradici. Již od roku 1995 produkuje teplická výroba Techco-Electrics ETS s.r.o. rozvaděče nízkého napětí a betonové transformátorové stanice.

 V oblasti nízkého napětí (nn) vyrábí ETS skříňové i nástěnné rozvaděče zajišťující rozvod elektrické energie v kancelářských budovách, objektech občanské výstavby, ale také v podmínkách těžkého průmyslu, energetiky, dopravní infrastruktury a elektrické trakce. Rozvaděče nn zhotovované v ETS lze podle účelu jejich funkce a použití rozdělit do několika následujících skupin:

 • rozvaděče distribuční (hlavní a podružné rozvody energie)
 • rozvaděče řídících a chránících systémů
 • rozvaděče kompenzační.  

Základní řadou vyráběných rozvaděčů tvoří produkty renomovaných firem jako je Rittal a OEZ.

Rozvaděče ETS míří zejména do sektoru energetiky a průmyslu, méně pak do sektoru vybavení budov. Zhruba 50-60% roční produkce ETS směřuje za hranice České republiky, zejména do Německa a Rakouska. Zbylých 40-50% je učeno na český trh. Mezi nejvýznamnější zákazníky ETS patří společnosti ČEZ, Siemens, ABB, Bohemia Muller, Recticel Czech Automotive, RAI Most, Elektroprim Koutník, Robert Bosch GmbH a v neposlední řadě sesterská společnost Techco-Electrics GmbH.

ETS je součástí výrobního řetězce, na jehož konci stojí trvalá a udržitelná hodnota. Naším cílem je nalezení ideálního řešení pro naše zákazníky a to za současného garantování nejvyšší kvality a profesionálního standardu našich výrobků. Toho dosahujeme zejména vysokým standardem managementu řízení kvality výroby a neustálým sledováním aktuálních trendů v Čechách i v zahraničí v oblasti výroby.

Naše kompetence v oblasti výroby nn rozvaděčů:

 • Engineering
 • Výroba, kompletace a servis u zákazníka
 • Řízení kvality výroby

 Naše produkty v oblasti rozvaděčů nn:

 • Nízkonapěťové distribuční rozvaděče (hlavní a podružné rozvodny energie)
 • Kompenzační rozvaděče nn
 • Nízkonapěťové rozvaděče pro napájení pohonů (MCC)
 • Rozvaděče automatizační a řídící techniky
 • Rozvaděče pro chránící a jistící automatiky v energetice
 • Řídicí skříně pro velké transformátory (prostor EHP a NAFTA)
 • Speciální konstrukce rozvaděčů (např. pulty, elektrické boxy)
 • Zařízení pro železniční a vozidlovou techniku

 Výrobky ETS jsou testovány před zařazením do výrobního programu a jsou typově zkoušeny v akreditovaných zkušebních laboratořích (například: FGH v Mannheimu, IPH Berlín  a nebo EZU Troja v Praze). Rozvaděče jsou vyráběny v souladu s platnou evropskou legislativou.

 Systém řízení organizace ETS je certifikován na management kvality a environmentu dle standardů ISO 9001 a ISO 14001 v platném znění.