Výroba

Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Výroba rozvaděčů v Teplicích má dlouholetou tradici. Již od roku 1995 produkuje teplická výroba Techco-Electrics ETS s.r.o. rozvaděče nízkého napětí a betonové transformátorové stanice.

 V oblasti nízkého napětí (nn) vyrábí ETS skříňové i nástěnné rozvaděče zajišťující rozvod elektrické energie v kancelářských budovách, objektech občanské výstavby, ale také v podmínkách těžkého průmyslu, energetiky, dopravní infrastruktury a elektrické trakce. Rozvaděče nn zhotovované v ETS lze podle účelu jejich funkce a použití rozdělit do několika následujících skupin:

 • rozvaděče distribuční (hlavní a podružné rozvody energie)
 • rozvaděče řídících a chránících systémů
 • rozvaděče kompenzační.  

Základní řadou vyráběných rozvaděčů tvoří produkty renomovaných firem jako je Rittal a OEZ.

Rozvaděče ETS míří zejména do sektoru energetiky a průmyslu, méně pak do sektoru vybavení budov. Zhruba 60% roční produkce ETS směřuje za hranice České republiky, zejména do Německa a Rakouska. Zbylých 40% je učeno na český trh. Mezi nejvýznamnější zákazníky ETS patří společnosti ČEZ, Siemens, ABB, Bohemia Muller, Recticel Czech Automotive, RAI Most, Elektroprim Koutník, Robert Bosch GmbH a v neposlední řadě sesterská společnost Techco-Electrics GmbH.

Naším cílem je nabízet zákazníkovy optimální řešení a přitom držíme vysoký standard provedení a kvality našich produktů.     

Neustále pracujeme na zlepšování a modernizaci našich výrobních zařízení v souladu s nejnovějšími trendy v našem oboru.

Pro naplnění různých požadavků zákazníka disponujeme následujícími kompetencemi a portfoliem:

Technická příprava výroby (engineering) (komplexní řešení, řízení změn, příprava práce, zpracování v EPLANu)

Výroba a montáž všech druhů standarních i nestandardních skříní  - v souladu s legislativou EU

Kompletní výstupní kontrola a testování, servis přímo u zákazníka

Typové zkoušky našich produktů v akreditovaných laboratořích (fnapříklad, FGH Mannheim, IPH Berlin, EZU Troja in Prague)

Náš integrovaný systém managementu řízení je certifikovaný dle ISO 9001 a ISO 14001

 Naše produkty v oblasti rozvaděčů nn:

 • Nízkonapěťové distribuční rozvaděče (hlavní a podružné rozvodny energie)
 • Kompenzační rozvaděče nn
 • Nízkonapěťové rozvaděče pro napájení pohonů (MCC)
 • Rozvaděče automatizační a řídící techniky
 • Rozvaděče pro chránící a jistící automatiky v energetice
 • Řídicí skříně pro velké transformátory (prostor EHP a NAFTA)
 • Speciální konstrukce rozvaděčů (např. pulty, elektrické boxy)
 • Zařízení pro železniční a vozidlovou techniku