Výroba

Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Výroba rozvaděčů v Teplicích má dlouholetou tradici. Již od roku 1995 produkuje teplická výroba Techco-Electrics ETS s.r.o. rozvaděče nízkého napětí a betonové transformátorové stanice.

 V oblasti nízkého napětí (nn) vyrábí ETS skříňové i nástěnné rozvaděče zajišťující rozvod elektrické energie v kancelářských budovách, objektech občanské výstavby, ale také v podmínkách těžkého průmyslu, energetiky, dopravní infrastruktury a elektrické trakce. Rozvaděče nn zhotovované v ETS lze podle účelu jejich funkce a použití rozdělit do několika následujících skupin:

 • rozvaděče distribuční (hlavní a podružné rozvody energie)
 • rozvaděče řídících a chránících systémů
 • rozvaděče kompenzační.  

Základní řadou vyráběných rozvaděčů tvoří produkty renomovaných firem jako je Rittal a OEZ.

Rozvaděče ETS míří zejména do sektoru energetiky a průmyslu, méně pak do sektoru vybavení budov. Zhruba 60% roční produkce ETS směřuje za hranice České republiky, zejména do Německa a Rakouska. Zbylých 40% je učeno na český trh. Mezi nejvýznamnější zákazníky ETS patří společnosti ČEZ, Siemens, ABB, Bohemia Muller, Recticel Czech Automotive, RAI Most, Elektroprim Koutník, Syntegon Technology GmbH, Syntegon Packaging Solutions B.V., Ebner Industrieofenbau GmbH a v neposlední řadě sesterská společnost Techco-Electrics GmbH.

Naším cílem je nabízet zákazníkovy optimální řešení a přitom držíme vysoký standard provedení a kvality našich produktů.     

Neustále pracujeme na zlepšování a modernizaci našich výrobních zařízení v souladu s nejnovějšími trendy v našem oboru.

Pro naplnění různých požadavků zákazníka disponujeme následujícími kompetencemi a portfoliem:

Technická příprava výroby (engineering) (komplexní řešení, řízení změn, příprava práce, zpracování v EPLANu)

Výroba a montáž všech druhů standarních i nestandardních skříní  - v souladu s legislativou EU

Kompletní výstupní kontrola a testování, servis přímo u zákazníka

Typové zkoušky našich produktů v akreditovaných laboratořích (fnapříklad, FGH Mannheim, IPH Berlin, EZU Troja in Prague)

Náš integrovaný systém managementu řízení je certifikovaný dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

 Naše produkty v oblasti rozvaděčů nn:

 • Nízkonapěťové distribuční rozvaděče (hlavní a podružné rozvodny energie)
 • Kompenzační rozvaděče nn
 • Nízkonapěťové rozvaděče pro napájení pohonů (MCC)
 • Rozvaděče automatizační a řídící techniky
 • Rozvaděče pro chránící a jistící automatiky v energetice
 • Řídicí skříně pro velké transformátory (prostor EHP a NAFTA)
 • Speciální konstrukce rozvaděčů (např. pulty, elektrické boxy)
 • Zařízení pro železniční a vozidlovou techniku