Kompletace

Kompletace betonových transformátorových stanic do 38,5 kV

Ve spolupráci s firmou SCHEIDT zajišťuje Techco-Electrics dodávku a kompletaci těchto stanic na český trh jako výhradní zástupce této společnosti. Rychlá montáž, moderní technologie a malé rozměry umožňují zákazníkovi vybudovat transformační stanici evropské úrovně s minimálními investičními náklady a ve velmi krátkém čase. Kvalitní provedení betonové konstrukce firmy SCHEIDT splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost, jednoduchost obsluhy i vzhled a je doplněno konstrukčně propracovanou vnitřní elektrickou instalací (vn, nn).

Naše kompetence v oblasti výroby betonových transformátorových stanic:

  • Engineering
  • Výroba, kompletace a servis u zákazníka
  • Řízení kvality výroby

Naše produkty:

  • Betonové stanice spínací
  • Betonové stanice předávací
  • Betonové stanice distribuční

Veškerá produkce Techco-Electrics splňuje všechny požadavky zákonných i technických norem včetně typových zkoušek, které jsou provedeny v akreditovaných zkušebnách EU. Výrobky ETS jsou testovány před zařazením do výrobního programu a jsou typově zkoušeny v akreditovaných zkušebních laboratořích (například: FGH v Mannheimu, IPH Berlín  a nebo EZU Troja v Praze). 

Systém řízení organizace ETS je certifikován na management kvality a environmentu dle standardů ISO 9001 a ISO 14001 v platném znění.